11391556_899851706718345_1454734903155959011_n.jpg

何謂「教外別傳」?

為什麼稱禪宗是「教外別傳」?禪宗之法脈傳承,始自世尊在靈山會上拈花示眾,百萬人天不解其意,唯獨摩訶迦葉,會佛旨意,破顏微笑。世尊說:「吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,總持任持,凡夫成佛,第一義諦,今方付囑摩訶迦葉。」從摩訶迦葉為西天初祖,一直傳至廿八祖達磨祖師;達磨祖師觀見東土有大乘氣象,因此遠來中國傳化,弘揚直指人心,見性成佛之禪宗心法。

禪宗諸祖相傳,只是以心印心;這念心人人本具,超越思惟、言語、分別;故無法可傳,無法可得。所以古德說:「佛說八萬四千法,人人各持一妙根,唯有祖師西來意,不在八萬四千門。」 佛性本具,人皆可頓,當下即是,個個成佛。因此禪宗是不假語言文字、不安立言句的;諸祖傳法,只是印證所契悟的本心而已,沒有什麼法可傳,沒有什麼法可得。故而禪宗一門不在八萬四千法門之內,稱為教外別傳。不過,教外別傳並不是否定、不要經教文字,因為經教也是從佛性當中所流露出的妙有。學人自語言文字中,可以藉教悟宗,因宗明教;藉語言文字為方便,明達本心;契悟吾人當前這念清淨心,無一法可得。所以是不執著文字相,而非排斥文字。

http://www.ctworld.org.tw/questions/143.htm

arrow
arrow
    全站熱搜

    勤學佛堂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()