unnamed.jpg

念佛治病的心得

有病當然得先看醫生對於被醫師宣告不治的印光大師開示:「念佛人有病,當一心待死,若世壽未盡,則能速癒。以全身放下念佛,最能消業,業消則病癒矣。若不放下,欲求好,倘不能好,則決定無由往生,以不願生故。此等道理不明白,尚能得仗佛慈力乎。汝母之病,宜切勸放下求往生,如壽未盡,求往生,反能速癒,以心至誠故,得蒙佛慈加被也。」又曰:「若肯放下一切,一心念佛,若世壽未盡,就會速好。若世壽已盡,即往生西方。然不可求病速癒,只可求速往生。求病癒,若壽盡,便不得往生。求往生,若壽未盡,則速得痊癒。」

千年以來,念佛治病的例子不勝枚舉,當然也是令人半信半疑,因為一個人的生病,生病之後疾病的痊癒,背後有著太多太多原因了,條件錯綜複雜,醫治吃藥、調養、運動、念經、打坐、念佛...等等,很難確定是因為念佛的關係。而且很多人念佛唸了老半天,並也沒有好,所以念佛治病的效果很難讓人信服。就我自己,也是半信半疑。 但感恩阿彌陀佛,由於近來業障漸淺,信根漸深。藉著往生人的瑞相種種,尤其是通過念佛,將黑臉念成白臉,將面色猙獰念成安詳甜美,將堅硬身體念成柔放軟綿,如此多般神蹟,我就確定了阿彌陀佛之佛力威神功德不可思議。連死人都能有如此神奇不可思議的效果,比較起那麼多念佛人,通過念佛而瞎眼的竟然能看見,生病的得到痊癒,絕症得到存活,那就沒有什麼神奇了。因為阿彌陀佛的威神功德,在死人身上都能發揮作用了,那對活人來說,有什麼做不到的呢?一思至此,不禁就南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛,對阿彌陀佛的慈悲大願大力,真是完全的感恩戴德五體投地。

那麼我們要理解一下,為什麼念佛的功效,在死人身上能發揮這麼大的作用,反而在活的人,作用卻是不明顯。原因很簡單,就是阿彌陀經上面所說的,死人已經一心不亂了,而活人的心卻是亂七八糟,想東想西,作這作那,只要活著,五蘊不停的運轉出要做的事情,想完成的娑婆願望,這個沒做那個沒做,幾乎沒有一刻能放下對世界的執著,專心至意的念佛。這種隨隨便便的念佛,就像燒開水一樣,開火幾秒鐘又關掉,等一下又打開火,燒一下又關掉。如此燒燒開開,開開燒燒,到哪一刻才能將水燒開呢?這樣悠悠晃晃,隨隨便便的念佛,那一刻才能讓阿彌陀佛威神功德,完整有力地在自己身上彰顯出來呢?相對的已經過世的人,就乖乖躺在那邊,讓佛號不停的流轉,佛力不斷的加持,8小時、24小時、72小時、100小時,如此佛號不停的加持,佛力自然不可思議的作用,在往生身上呈現出,臉色紅潤,面相安好,身體柔軟,甚至於異香滿室,天樂鳴空,七彩祥雲滿佈天空。這般種種,唯有讓人不停的讚嘆,南無阿彌陀佛。

佛法無邊,尤其一句「阿彌陀佛」,足以轉化身、心境界,古語有謂:精誠所至,金石為開!過去未聞亦就算了,今日見此文即表有緣,若身患癌症(或周遭有人患癌,可勸其念),以一句阿彌陀佛綿綿密密念下去,或站、或坐、或躺、或行路,只不間斷念下去就對了(念佛未必得出聲,可心中默念佛號,維持相續的力量)。 念佛貴在一心不間斷,譬如煮開水,水要煮開,必須一氣呵成;若煮個五分(鐘)便熄火,等個十分再開火,再煮五分再熄火,如此煮上千年、萬年也煮不滾開水。佛門淨土宗十三祖印光大師(大勢至菩薩化身)曾提到:一句佛號綿綿密密念去,凡有忿怒、淫欲、好勝(驕慢)、賭氣等不好念頭,一概打除,老實念佛,將心清淨,整日則藉佛號佛光照耀身心,敢保不出十天,即見大效果!但若只偶爾念念佛就想癒病,那是自欺欺人。

(但亦有些許功德;詳見「念佛法要」一書(卷一)「民國印光聖量大師文鈔正續三編節要」一節,網址:http://book.bfnn.org/books2/1142.htm

arrow
arrow
    全站熱搜

    勤學佛堂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()